Barn med lup der kigger på en bregne

Skovinstitutionen

Vores pædagogiske udgangspunkt er fordybelse i naturen, og da begge afdelinger af Skovinstitutionen ligger lige i udkanten af Grønnehaveskoven, bruger vi skov og natur som vores tredje fælles rum.

Skovinstitutionen består af 2 afdelinger

  • S​yrenhus som er integreret ​med børn i alderen 0-6 år
  • Sct. Georg der har børn i alderen 3-6 år

Vi holder meget af at besøge hinanden i de to afdelinger, og i sommerperioden bliver det mere formelt. Vi har ferielukket i ugerne 28 og 29. I ugerne 30 og 31 er ar alle i Sct. Georg hvor vi har samkøring. Når der er samkøring, er der fælles åbningstid kl. 6-17 uanset hvilket hus vi er i. I samkøringen har vi en fælles aktivitetsplan, med ture, mad, hygge osv.

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Herunder kan du se de praktiske oplysninger der er særlige for Skovinstitutionen.

Særlig praktisk for Skovinstitutionen

Om os

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2020-2021 - Skovinstitutionen

Kontakt

Fremmøde

Du kan ringe til os på Syrenhus på 59 91 14 06

Annebergparken 12, 4500 Nykøbing Sj
Mandag
kl. 6.00-17.00
Tirsdag
kl. 6.00-17.00
Onsdag
kl. 6.00-17.00
Torsdag
kl. 6.00-17.00
Fredag
kl. 6.00-15.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Syrenhus' e-mail.

Fremmøde

Du kan ringe til os på Sct. Georgsgården på 59 93 06 12.

Sct. Georgsvej 11, 4500 Nykøbing Sj
Mandag
kl. 6.30-16.30
Tirsdag
kl. 6.30-16.30
Onsdag
kl. 6.30-16.30
Torsdag
kl. 6.30-16.30
Fredag
kl. 6.30-15.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Sct. Georgsgården e-mail.