Barn med lup der kigger på en bregne

Skovinstitutionen

Vores pædagogiske udgangspunkt er fordybelse i naturen, og da begge afdelinger af Skovinstitutionen ligger lige i udkanten af Grønnehaveskoven, bruger vi skov og natur som vores tredje fælles rum.

Vi er en naturinstitution, som holder til i 2 huse i hver sin ende af Grønnehaveskoven.

Vores pædagogiske grundlag er naturpædagogik og ”Komme an på”-pædagogik. Personalet brænder for børn og natur. Ikke to dage er ens, for der er så meget, der har indflydelse på den enkelte dag (det enkelte barn, vejret osv.).

Alle børn er unikke og har forskellige behov - og det skal der være plads til. Derfor bestræber vi os på at tilpasse rammerne til det enkelte barn og den enkelte børnegruppe. Børn og voksne deltager på lige fod i naturen, så vi sammen kan undersøge, undres og være nysgerrige.

Vores mål er, at børn fra Skovinstitutionen tør rejse ud i livet - Naturligvis!

Vores værdier er tryghed, nærvær, rummelighed, fordybelse, nysgerrighed og åbenhed.

Skovinstitutionen består af 2 afdelinger

  • S​yrenhus som er integreret ​med børn i alderen 0-6 år
  • Sct. Georg der har børn i alderen 3-6 år

Børn fra Skovinstitutionen tør rejse ud i livet - Naturligvis!

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Herunder kan du se de praktiske oplysninger der er særlige for Skovinstitutionen.

Særlig praktisk for Skovinstitutionen

Om os

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2020-2021 - Skovinstitutionen

Kontakt

Fremmøde

Du kan ringe til os på Syrenhus på 59 91 14 06

Annebergparken 12, 4500 Nykøbing Sj
Mandag
kl. 6.00-17.00
Tirsdag
kl. 6.00-17.00
Onsdag
kl. 6.00-17.00
Torsdag
kl. 6.00-17.00
Fredag
kl. 6.00-15.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Syrenhus' e-mail.

Fremmøde

Du kan ringe til os på Sct. Georgsgården på 59 93 06 12.

Sct. Georgsvej 11, 4500 Nykøbing Sj
Mandag
kl. 6.30-16.30
Tirsdag
kl. 6.30-16.30
Onsdag
kl. 6.30-16.30
Torsdag
kl. 6.30-16.30
Fredag
kl. 6.30-15.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Sct. Georgsgården e-mail.