- en del af Odsherred Kommune
Vision
Vision

Vores vision er at børn fra Skovinstitutionen: Tør gå ud i livet - natur...ligvis!

Vores ønske med visionen, er at skabe den bedst mulige grobund for børnene, så de, når de går ud af Skovinstitutionen, 

  • Er parate til at møde de udfordringer, som skolen og livet byder på
  • Har viden og selvbevidsthed, således at de selv er i stand til at lære videre
  • Har mod til at være dem, de er

Vi bruger naturen til at skabe et udviklende læringsmiljø, både for børn og voksne. Naturen kalder på børns bevægelse og dermed deres sanser. I Flg. Kjeld Fredens vil de firkantede rum, vi færdes i inden døre og til dels i byer, gøre, at vi stimulerer venstre hjernehalvdel og dermed vores analytiske evner. Vi risikerer derved at fokusere for meget på detaljer i stedet for helheden. 

Dannelsesbegrebet er i Pædagogisk psykologisk opslagsbog beskrevet som: ”Overførelse af kulturen til individet, herunder uddannelse, dvs. at dannelsesbegrebet er et bredere begreb end uddannelse, idet den rummer mennesket i sin helhed. Dannelse er et mål som et ideal og samtidig en metode og en proces hvorigennem individet eller gruppen danner sig i betydningen udvikler sig og lærer noget på en bestemt måde”.  

Derfor er det vigtigt, at vi allerede fra vi er helt små får lov at færdes i naturen. Får lov til at undres, guidet af kompetente voksne, som forstår det enkelte barn og vigtigheden af, at barnet får lov til at bruge sig selv. At vi som voksne forstår, at børnene bliver klogere af at udfordres og undres. At vi som voksne har øje for barnets udvikling og kan få dem til at udfordre egne grænser. ( iflg. Vygotsky – Nærmeste Udviklings Zone). At vi som voksne giver børnene rum og redskaber, således at lysten til læring styrkes.