- en del af Odsherred Kommune
Samarbejde
Naturskolen


Forældre

Vi ser forældre som en vigtig samarbejdsparter. Vi mener at vi få det bedste samarbejde ved gensidig åbenhed. 

Alle forældre tilbydes en gang årligt en samtale. Og hvis der er behov for det kan vi altid finde tid, til en ekstra snak. Det er vores holdning at alle forældre altid er velkomne i Skovinstitutionen, enten til en kop kaffe eller I tager med på en tur.

Skolen

Vi arbejder på at gøre overgangen til skole så let som mulig. Vi besøger bl. a skolen med de kommende skolebørn og vi mødes med de andre kommende skolebørn i området.

Dagtilbud 

Vi har flere fælles aktiviteter i løbet af året, hvor vi sammen laver projekter. 

Naturdagen, i september, hvor alle dagtilbud i Odsherred mødes og udveksler naturaktiviter.

Bevægelsesdag, vi mødes i foråret med masser af idrætslege.

Øvrige samarbejdspartnere

Vi har psykolog, tale/hørekonsulent, ergoterapeut m.fl. til rådighed, hvis vi vurderer et barn har behov for en ekstra indsats.

Studerende

Vi modtager pædagogstuderende, pau-studerende og praktikanter fra skolen.