- en del af Odsherred Kommune
Samarbejde
Naturskolen


Forældre

Den vigtigste samarbejdspartner er naturligvis forældrene. Vi mener at vi få det bedste samarbejde ved gensidig åbenhed. Således at vi i hverdagen fortæller hinanden, hvordan de enkelte børn trives. 

Alle forældre tilbydes en gang årligt en samtale. Og hvis der er behov for det kan vi altid finde tid, til en ekstra snak. Det er vores holdning at alle forældre altid er velkomne i Skovinstitutionen, enten til en kop kaffe eller I tager med på en tur.

Skolen

Vi arbejder lige pt. på at gøre overgangen til skole så let som mulig. Vi besøger bl. a skolen med de kommende skolebørn og vi mødes med de andre kommende skolebørn i området.

Dagtilbud 

Vi har flere fælles aktiviteter i løbet af året, hvor vi sammen laver projekter. 

Naturdagen, i september, hvor alle dagtilbud i Odsherred mødes og udveksler naturaktiviter.

Gågadeprojektet, i uge 26 mødes vi på gågaden i Nykøbing Sj. og viser turister og andre interesserede hvad vi laver i institutionerne.

Bevægelsesdag, vi mødes i foråret med masser af idrætslege.

Naturskolen

Vi har i mange år haft et tæt samarbejde med naturskolen.

Øvrige samarbejdspartnere

Vi har psykolog, tale/hørekonsulent, ergoterapeut m.fl. til rådighed, hvis vi vurderer et barn har behov for en ekstra indsats.

Studerende

Vi modtager pædagogstuderende, pau-studerende og praktikanter fra skolen.